Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο  (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των ΚΔΑΠ...
Επικοινωνία είναι η διαδικασία δημιουργίας, μετάδοσης, ερμηνείας και αξιοποίησης μηνυμάτων και πληροφοριών, ωστόσο η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών που ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε δύο...
Προ ευχάριστης έκπληξης βρέθηκαν οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, όταν Μεγάλη Τρίτη 19/04, η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ, Δημοτική Σύμβουλος Δρ Δήμητρα Ακριτίδου τους προσκάλεσε στον εξωτερικό...
Με την υπ. αρίθμ. Φ1/31401/Δ2/18-03-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιούνται οι εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επέτειο της εθνικής...
Ηχηρό μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έστειλε η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δημοτική Σύμβουλος, Δρ Δήμητρα Ακριτίδου: «η κοινωνία δεν μπορεί να...
Με αφορμή τα περιστατικά έμφυλης βίας και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΚΕΔΗΘ (το οποίο...
Σήμερα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε αγιασμός και στη συνέχεια η κοπή της βασιλόπιτας για τη φετινή χρονιά, στην οποία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μετά...
Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τους οριστικούς πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 2906/25-11-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ). ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΟ9ΒΟΛΩ0-ΦΨ0
Επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο προκειμένου να δείτε τον πίνακα με τα προσωρινά αποτελέσματα της με αριθμ.πρ  2906-25-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 9ΝΔΤΟΛΩ0-92Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ...