Σκοπός της Kοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης Κ.Ε.ΔΗ.Θ. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων νεολαίας, η προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο, ο διάλογος μεταξύ των νέων της Ευρώπης και η δημιουργία δομών και δράσεων για παιδιά και νέους.

Με το ΦΕΚ 2391/28.08.2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ.) με την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τριανδρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) σύμφωνα με την οποία, το νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Το Νοέμβριο 2011 με το ΦΕΚ 814/08.04.2013 προστέθηκε στους σκοπούς της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ο σχεδιασμός, η οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων νεολαίας, η προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο, ο διάλογος μεταξύ των νέων της Ευρώπης και η δημιουργία κέντρων νεότητας.

Πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ είναι η Δρ Δήμητρα Ακριτίδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., το οποίο έχει οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, απαρτίζεται από 11 τακτικά μέλη και 11 αναπληρωματικά μέλη. Συγκεκριμένα :

Δρ Δήμητρα Ακριτίδου , Δημοτική Σύμβουλος (υποδεικνυόμενη από τον Δήμαρχο) ως Πρόεδρος

• Αβραμίδου Ίνγκα (Άννα) –  Δημοτική Σύμβουλος (υποδεικνυόμενη από τον Δήμαρχο) ως Αντιπρόεδρος

• Πασχαλίδου Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος (υποδεικνυόμενη από τις λοιπές παρατάξεις)

• Κοροξενίδου Άννα – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Χατζηκαλλινικίδης Ιορδάνης – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Συμεωνίδης Αναστάσιος – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Παπαγεωργίου Παναγιώτα – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Μυρόβαλη Παρασκευή – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Σερεμετίδου Δέσποινα -Μέλος (υποδεικνυόμενο από τις λοιπές παρατάξεις)

• Αναγνωστοπούλου Αναστασία – Εκπρόσωπος εργαζομένων

• Μαρία Αυγερινού – Τζιώγα -Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.

Αναπληρωματικά μέλη :

• Δαγκλής Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος (υποδεικνυόμενος από τον Δήμαρχο) ως αναπληρωτής Προέδρου

• Τανιμανίδου Στεφανία – Δημοτική Σύμβουλος (υποδεικνυόμενη από τον Δήμαρχο) ως αναπληρώτρια Αντιπροέδρου

• Τρεμόπουλος Μιχαήλ – Δημοτικός Σύμβουλος (υποδεικνυόμενος από τις λοιπές παρατάξεις)

• Μητρόπουλος Θεόδωρος – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Σβάρνας Ευάγγελος – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Ζαμπουρίδης Αριστείδης – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Κανταράκης Ιωάννης Χρυσόστομος – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Σαμαρά Σοφία – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

• Ανδρουλάκη Άννα – Μέλος (υποδεικνυόμενο από τις λοιπές παρατάξεις)

• Ζουρίδου Χριστίνα – Εκπρόσωπος εργαζομένων

• Καρατάσιου Μαρία – Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.