Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία γιά την   «Συνέχιση Δράσης Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)»   στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα της περιόδου 2021 -2027. Λεπτομέρειες Πρόσκλησης Τίτλος: Συνεχιζόμενα Κέντρα Ημερήσιας...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE ACTIVE – SHAPE  EUROPE ΤΟΥ...
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «ERASMUS+ YOUTH 4 YOUTH Policy Making», για τη Νεολαία/Βασική...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ έτους 2018, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ). Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, προς εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 38/2018 ( ΑΔΑ: ΩΥΙ7ΟΛΩ0-ΩΑ2) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και  προκειμένου να προβεί στην ανάθεση ...
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), και το δίκτυο των Ευρωπαϊκών δήμων Intercity Youth, στο πλαίσιο του πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας KA2  Erasmus +  με αντικείμενο την ανάπτυξη και...
Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Πασχαλίδου σας προσκαλούν...