1 2

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «ERASMUS+ YOUTH 4 YOUTH Policy Making», για τη Νεολαία/Βασική Δράση 3: Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας, για το 2018-2019, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης ως την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου 28/03/2019.

Διαβάστε ή κατεβάστε όλη την πρόσκληση ΕΔΩ