Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία γιά την   «Συνέχιση Δράσης Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)»   στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα της περιόδου 2021 -2027.

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Συνεχιζόμενα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Προτεραιότητα: 04B. Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – EKT+

Ειδικός Στόχος: ESO4.11. Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

Κωδικός: 033.4Β.11.4

Έκδοση: 1.0 ,2.0 ,3.0

Προϋπολογισμός: 5.000.000

Τελευταία Ενημέρωση: 04/09/2023

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2023

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ:

Αρχεία Πρόσκλησης Έκδοση 1.0

Αρχεία Πρόσκλησης Έκδοση 2.0 (1)

Αρχεία Πρόσκλησης Έκδοση 3.0