Πρόσκληση για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η.       Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης Κ.Ε.ΔΗ.Θ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης»  στο...
Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία γιά την   «Συνέχιση Δράσης Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)»   στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα της περιόδου 2021 -2027. Λεπτομέρειες Πρόσκλησης Τίτλος: Συνεχιζόμενα Κέντρα Ημερήσιας...