Η ΚΕΔΗΘ συμμετέχει σε εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus plus, Europe for Citizens, Urbact). Το διάστημα 2016-2018 συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus plus του δικτύου Intercity Youth με τίτλο “Inspiring...
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος...