Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.103 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.104
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος...
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.)  για το σχολικό...
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΑ Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου ειδικά διαμορφωμένου για την μεταφορά...
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 32577/27.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΗΘ Δείτε τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.32577/27.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Κ.ΕΔ.Η.Θ ΕΔΩ
7ο ετήσιο ευρωπαϊκό  συνέδριο του δικτύου Intercity Youth “3D Youth Work : Digital-Diverse-Dynamic” Ως συνέπεια των δραματικών κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για...
Η Θεατρική Ομάδα m0mentum της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. παρουσιάζει το κλασικό έργο «Ο Πελεκάνος» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ Η Θεατρική Ομάδα m0mentum της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. παρουσιάζει το κλασικό έργο «Ο Πελεκάνος» του Αύγουστου...