ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης προς  υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 298/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., προκηρύσσει φανερή, προφορική μειοδοτική δημοπρασία...
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164 ,  Τ.Κ.  54 248 ΤΗΛ.  2311821722 FAX   2310318334 E mail  :  info@kedith.gr   Θεσσαλονίκη : 15/11/2018   Αρ.  Πρωτ.:...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YOUTH 4 YOUTH Policy Making   Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη σειρά συναντήσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου...
«3D Youth Work : Digital-Diverse-Dynamic» Ως συνέπεια των δραματικών κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για νέους (youth work) έχουν λάβει νέες μορφές και...
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ κάνει σειρά συναντήσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Youth 4 Youth policy making” χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+...