Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις βασικές γνώσεις δικτύων (Networking Essentials). Το...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει για δεύτερη φορά το ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις βασικές αρχές...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την κυβερνοασφάλεια. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα...
Χθες ήταν η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2015. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα λιγότερο από το...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα δίκτυα υπολογιστών. Η παρακολούθηση του προγράμματος...
«Smart, innovative, inspiring! Αυτή είναι πια η νέα τάση για τις πόλεις του μέλλοντος. Όχι όμορφες, γραφικές, αρχοντικές, αλλά έξυπνες. Ο όρος (intelligent cities / smart cities) χρησιµοποιείται για...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την κυβερνοασφάλεια. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα...