Networking Essentials 2

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις βασικές γνώσεις δικτύων (Networking Essentials). Το πρόγραμμα γίνεται με την υποστήριξη και τη συμμετοχή του Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος SCG και θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη των τριών Ακαδημιών Cisco των Δήμων Θεσσαλονίκης, Τρικκαίων και Πρέβεζας.

Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται διαδικτυακά σε υβριδική μορφή δηλαδή στο χρόνο και ρυθμό που θα επιλέγει ο κάθε ενδιαφερόμενος/η αλλά και μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων τα οποία θα παρουσιάζονται από εξειδικευμένο πιστοποιημένο καθηγητή. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την 01 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί έως τις 17 Δεκεμβρίου του 2021. Η συνολική διάρκεια παρακολούθησης είναι 70 ώρες από τις οποίες οι 24 ώρες θα διεξαχθούν υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου καθηγητή και οι υπόλοιπες 46 ώρες με τη μέθοδο της αυτό-μάθησης. Θα διεξαχθούν 6 διαδικτυακά μαθήματα, ένα μάθημα 4 ωρών κάθε δύο εβδομάδες. Η μέρα που θα διεξάγεται το μάθημα είναι η Παρασκευή μεταξύ 18.00 – 22.00.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος και των σχετικών εξετάσεων, δίνεται ψηφιακή βεβαίωση παρακολούθησης (Certification of Completion) και Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (Digital Training Badge).

Περιεχόμενα του προγράμματος

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στις Βασικές γνώσεις Δικτύων (Networking Essentials).

Είστε συνδεμένοι; Φυσικά είστε! Να γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα! Θα θέλατε να μάθετε λίγα περισσότερα για το πώς αυτό είναι δυνατό; Αυτό το μάθημα είναι η τέλεια εισαγωγή στο τι χρειάζεται για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Μην περιμένετε, θα λάβετε πολλές καλές γνώσεις!

Το πρόγραμμα Networking Essentials προσφέρει στους μαθητές θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα των Δικτύων, τόσο ενσύρματων και ασύρματων τοπολογιών. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιδιώκει καριέρα στον τομέα του Information Technology και αποτελεί τον προθάλαμο του CCNA, καθώς βοηθάει τους σπουδαστές να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην απαιτητική ύλη του CCNA. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • Να εξηγήσουν την έννοια της επικοινωνίας μέσω δικτύου
 • Να εξηγήσουν τι χρειάζεται για τη σύνδεση στο Internet
 • Να προσομοιώσουν ένα δίκτυο μέσω του εργαλείου Packet Tracer
 • Να δημιουργήσουν ένα λειτουργικό δίκτυο
 • Να εξηγήσουν τη σημασία των προτύπων και των πρωτοκόλλων στην επικοινωνία δικτύου
 • Να εξηγήσουν πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία σε ένα δίκτυο Ethernet
 • Να δημιουργήσουν ένα πλήρως λειτουργικό Local Are Network (LAN)
 • Να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά μιας IP διεύθυνσης
 • Να παραμετροποιήσουν έναν DHCP Server
 • Να εξηγήσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης διευθύνσεων IPv4 και IPv6
 • Να εξηγήσουν πως οι υπολογιστές ενός δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet
 • Να εξηγήσουν τη λειτουργία υπηρεσιών του επιπέδου Εφαρμογής
 • Να παραμετροποιήσουν Router με ενσωματομένες δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης και να συνδέσουν υπολογιστές στο ασύρματο δίκτυο
 • Να παραμετροποιήσουν την ασύρματη υπηρεσία δικτύωσης σε κινητές συσκευές
 • Να εξηγήσουν τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας για την αντιμετώπιση επιθέσεων
 • Να παραμετροποιήσουν βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας
 • Να μάθουν τη χρήση του Cisco IOS
 • Να δημιουργήσουν ένα απλό δίκτυο με συσκευές Cisco
 • Να πραγματοποιήσουν βασικό troubleshooting για την επίλυση προβλημάτων

Η ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

 1. Επικοινωνίες σε ένα διασυνδεμένο κόσμο.
 2. Ενεργές συνδέσεις.
 3. Εξερευνείστε δίκτυα με το Packet Tracer.
 4. Δημιουργείστε ένα απλό δίκτυο.
 5. Αρχές επικοινωνίας.
 6. Σχεδιασμός δικτύου και επίπεδο πρόσβασης.
 7. Δρομολόγηση μεταξύ δικτύων.
 8. Το πρωτόκολλο Internet.
 9. Δυναμική διευθυνσιοδότηση με DHCP.
 10. Διαχείριση διευθύνσεων IPv4 και IPv
 11. Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς.
 12. Υπηρεσίες επιπέδου εφαρμογών.
 13. Δημιουργία οικιακού δικτύου.
 14. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 15. Ζητήματα ασφάλειας.
 16. Διαχείριση Δικτύου και ασφάλειας συσκευών.
 17. Cisco switches and
 18. Γραμμή εντολών Cisco IOS
 19. Δημιουργία ενός δικτύου Cisco.
 20. Διαχείριση προβλημάτων δικτύου.

Συμμετέχοντες

Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θέλει να λάβει τις βασικές γνώσεις στα δίκτυα. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι ενήλικες το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Χώρος διεξαγωγής

Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω εργαλείων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έχουν πρόσβαση σε όλη την διδακτέα ύλη (στην αγγλική γλώσσα) ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2021. Η εξασφάλιση θέσης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας. Προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είστε δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου (ώρα 15.00) στην διεύθυνση prosklisi@kedith.gr

Η ιδιότητα του κατοίκου αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας, όπως λ.χ. λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ), λογαριασμοί τηλεφωνίας, τίτλοι ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια, κλπ.). Η ιδιότητα του δημότη αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης (Για διευκόλυνση à Στην ιστοσελίδα https://thessaloniki.gr/  επιλέγετε “ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ από το σπίτι”, μετά εισέρχεστε στο σύστημα με χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet και στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία “Δημοτολόγιο” αιτείστε την λήψη του πιστοποιητικού σας. Αρκεί η προσκόμιση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου (ώρα 15.00) της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.)

Φόρμα εγγραφής: https://spark.adobe.com/page/Xz6pMcuB1VPbX/

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι, τα υποβληθέντα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της ανωτέρω ενέργειας, θα διαχειριστούν ως απολύτως εμπιστευτικά από το προσωπικό της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και τους συνεργαζόμενους με αυτήν συνεργάτες για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της:  https://www.kedith.gr/gdpr/

Το πρόγραμμα προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Cisco Networking Academy. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα της KEDITH Cisco Academy επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kedith.gr

Περιμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας!!!

#ΜεΤηνΚΕΔΗΘ

#ΔήμοςΘεσσαλονίκης

#ΝέεςΔράσεις

#Εξ_Αποστάσεως

#Μένουμε_Ασφαλείς