Ccna V7 2

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα δίκτυα υπολογιστών. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται διαδικτυακά 2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες, ενώ ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης είναι οι 210 ώρες. Το CCNAv7 είναι ένα πρόγραμμα τριών ενοτήτων και θα ξεκινήσει στις 01.03.2021 και θα ολοκληρωθεί 03.12.2021.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση κάθε ενότητας του προγράμματος και των σχετικών εξετάσεων, θα λάβετε ψηφιακή βεβαίωση παρακολούθησης (Certification of Completion) και Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (Digital Training Badge). Επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις σας δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσετε στην επόμενη ενότητα. Ολοκληρώνοντας όλο το πρόγραμμα μπορείτε να να αποκτήσετε εκπτωτικό voucher 60% για τις εξετάσεις πιστοποίησης Cisco CCNA (200-301 CCNA) (με σκορ τουλάχιστον 70/100) και να συμμετέχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης σε ένα εξουσιοδοτημένο Pearson VUE εξεταστικό κέντρο. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί το ισχυρότερο επαγγελματικό εφόδιο στον τομέα των δικτύων υπολογιστών.

Περιεχόμενα και ύλη του προγράμματος
Το πρώτο βήμα για μια καριέρα στον τομέα των Δικτύων Δεδομένων!
Το CCNAv7 είναι ένα πρόγραμμα τριών ενοτήτων. Αυτή είναι η νέα έκδοση, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019, ενώ οι πρώτες εξετάσεις έλαβαν μέρος το Φεβρουάριο του 2020.

“ CCNA Introduction to Networks” (ITN)
Κατά την πρώτη ενότητα θα έρθετε σε επαφή με αρχιτεκτονικές, μοντέλα, πρωτόκολλα και λειτουργίες των δικτύων, ενώ θα διδαχθείτε θεμελιώδεις βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων.
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:
• δημιουργήσετε τοπικά δίκτυα (LAN) που θα ενσωματώνουν IP addressing και βασικούς κανόνες ασφάλειας δικτύων,
• υλοποιήσετε βασική παραμετροποίηση σε δικτυακές συσκευές όπως Routers και Switches,
• υλοποιήσετε διευθυνσιοδότηση στα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6
• παραμετροποιείτε δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και τελικές συσκευές, ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων, αλλά και να εξασφαλίζετε την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων συσκευών (end-to-end connectivity)
• έχετε κριτική σκέψη και δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων μέσω των εργαστηρίων του εξομοιωτή Packet Tracer.
• παραμετροποιείτε και να αντιμετωπίζειτε προβλήματα επικοινωνίας σε μικρά δίκτυα, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για κάθε περίπτωση
Coursework:
• 17 Modules
• Final Exam

“CCNA Routing, Switching and Wireless Essentials” (SRWE)
Η δεύτερη ενότητα προσανατολίζεται σε τεχνολογίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και υποστήριξης ενός Τοπικού Δικτύου (LAN) μέσω ενσύρματων και ασύρματων συνδέσεων καθώς και σε βασικές αρχές δρομολόγησης πακέτων. Παράλληλα εστιάζει σε τεχνολογίες και πρωτόκολλα ασφάλειας καθώς και στην εφαρμογή τους, αναφορικά με ένα Τοπικό Δίκτυο (LAN).
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:
• παραμετροποιείτε δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και ασύρματες συσκευές και να αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με VLANs, ασύρματα δίκτυα και δρομολόγηση ανάμεσα σε VLANs
• παραμετροποιείτε και να αντιμετωπίζετε προβλήματα πλεονασμού σε ένα δίκτυο από μεταγωγείς, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα STP και EtherChannel
• έχετε κριτική σκέψη και δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων μέσω των εργαστηρίων του εξομοιωτή Packet Tracer
• εξηγείτε πως υποστηρίζονται η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των δικτύων χρησιμοποιώντας δυναμική διευθυνσιοδότηση και πρωτόκολλα First-Hop Redundancy (FHRP)
Coursework:
• 16 Modules
• Final Exam

“CCNA Enterprise Networking, Automation & Security” (ENSA)
Η τρίτη ενότητα περιγράφει αρχιτεκτονικές και θεωρήσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ασφάλεια, τη λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα εταιρικό δίκτυο. Θα διδαχθείτε τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής (WAN), μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (Qos) και ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα έρθετε σε επαφή με τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization) και αυτοματοποίησης (automation) που υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση του δικτύου.
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:
• παραμετροποιείτε δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF σε δίκτυα Point-to-Point και πολλαπλής πρόσβασης
• ελαχιστοποιείτε τις απειλές και να ενισχύετε την ασφάλεια του δικτύου με τη χρήση Access Control Lists και βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας
• έχετε κριτική σκέψη και δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων μέσω των εργαστηρίων του εξομοιωτή Packet Tracer
• κατανοήσετε την εικονικοποίηση, την τεχνολογία Software-Defined Networking (SDN) και πως τα Application Programming Interfaces (APIs) και τα εργαλεία διαχείρισης της παραμετροποίησης επιτρέπουν την αυτοματοποίηση δικτύων.
Coursework:
• 14 Modules
• 1 Practice Certification Exam

Συμμετέχοντες – Προαπαιτούμενα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θέλει ν’ αποκτήσει ανώτερες γνώσεις στον κλάδο των δικτύων και να διεκδικήσει θέσεις εργασίας ως σχεδιαστές, διαχειριστές ή και τεχνικοί δικτύων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 16 άτομα.
Λόγω εξειδίκευσης του αντικειμένου συνιστάται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να έχουν:
• καλές γνώσεις αγγλικών
• βασικές γνώσεις Η/Υ, ίντερνετ, πληροφορικής
• γραμμή internet τουλάχιστον adsl 24mbps
• οποιονδήποτε Η/Υ τελευταίας 8ετίας με τουλάχιστον 4GB RAM

Χώρος διεξαγωγής
Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου πιστοποιημένου καθηγητή. Πέραν της καθορισμένης διεξαγωγής του μαθήματος, απαιτείται προσωπική ενασχόληση του μαθητή η οποία περιλαμβάνει μελέτη της ύλης, υλοποίηση των εργαστηρίων και πραγματοποίηση των τεστ ερωτήσεων. Σε γενικές γραμμές η ενασχόληση πέραν του μαθήματος στην τάξη, απαιτεί 2-4 ώρες/εβδομάδα. Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά, ενώ δίνεται πρόσβαση ηλεκτρονικά σε όλη την διδακτέα ύλη που είναι στην αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020. Η εξασφάλιση θέσης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας. Προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είστε δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να αποσταλούν από τις 8 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου (ώρα 15.00) στην διεύθυνση prosklisi@kedith.gr

Η ιδιότητα του κατοίκου αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας, όπως λ.χ. λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ), λογαριασμοί τηλεφωνίας, τίτλοι ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια, κλπ). Η ιδιότητα του δημότη αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης (Για διευκόλυνση – Στην ιστοσελίδα https://thessaloniki.gr/ επιλέγετε “ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ από το σπίτι”, μετά εισέρχεστε στο σύστημα με χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet και στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία “Δημοτολόγιο” αιτείστε την λήψη του πιστοποιητικού σας. Αρκεί η προσκόμιση από τις 8 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου (ώρα 15.00) της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/fUEuqno3dmYjutDW9

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι, τα υποβληθέντα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της ανωτέρω ενέργειας, θα διαχειριστούν ως απολύτως εμπιστευτικά από το προσωπικό της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και τους συνεργαζόμενους με αυτήν συνεργάτες για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://www.kedith.gr/gdpr/

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Cisco Networking Academy. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα της KEDITH Cisco Academy επικοινωνήστε μαζί μας στο k.tsinari@kedith.gr

Περιμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας!!!

#ΜεΤηνΚΕΔΗΘ
#ΔήμοςΘεσσαλονίκης
#ΝέεςΔράσεις
#Εξ_Αποστάσεως
#Μένουμε_Ασφαλείς