Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η δράση με τίτλο «Βάζουμε γκολ στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό». Η ομάδα της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση @epapsy_gr ΠΝΟΕΣ_SKG μαζί...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 527/10-03-2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει Την πρόσληψη ενός...