“Η ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Κ.Δ.Α.Π και η επέκταση του δικτύου, ώστε να λειτουργήσουν ποιοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης...
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί 5 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών τυπικής εκπαίδευσης (Κ.Δ.Α.Π.) και 1 Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν και να απασχοληθούν τα παιδιά με ποικίλες...
Έντυπο με οδηγίες προς τους γονείς με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ.Π.Δ11/οικ.:20728/709 με ημερομηνία 29.05.2020 και ΑΔΑ: ΨΩ2Γ46ΜΤΛΚ-ΙΔΞ για την «Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής...
Στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και σύμφωνα με την Δ/11/οικ:20728/709 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από Δευτέρα 01/06/2020, τα Κέντρα Δημιουργικής...
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα και σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και...
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα και σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και...
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κοροναϊού στη χώρα.Το...
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κοροναϊού στη χώρα.Το...