0368 2

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα και σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., αναστέλλεται η λειτουργία όλων τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης από τις 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημερολογιακές ημέρες.

Όλο το προσωπικό θα βρίσκεται στις θέσεις του προκειμένου να ενημερώνει τυχόν προσερχόμενους αλλά και να δίνει τηλεφωνικά τις απαραίτητες οδηγίες προφύλαξης και όποια πληροφορία χρειαστεί.

Σε περίπτωση έκδοσης εγκυκλίου ή Κ.Υ.Α., που θα προβλέπει κάτι διαφορετικό όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.