Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.doc ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑ 2020
“Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου με αρμοδιότητες Συντονισμού Τοπικής Ομάδας Στήριξης (U.L.G. Coordination) και Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Management) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:URBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία”...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.607/09-03-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και...