Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις βασικές αρχές της σύνδεσης Η/Υ σε...
Οι μέρες είναι δύσκολες. Παρόλα αυτά πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους. Να δίνουμε δυνατότητες. Γιατί η ζωή δεν σταματά. Οι καιροί “τρέχουν”, οι σύγχρονες απαιτήσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα ψηφιακής τεχνολογίας...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την γλώσσα προγραμματισμού Python. Η παρακολούθηση του...
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι η «KEDITH Cisco Academy» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την επιχειρηματικότητα. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα...
Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ψηφιακής τεχνολογίας με την εγγύηση και την πιστοποίηση της Cisco!!! Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ξεκίνησε να λειτουργεί την «KEDITH Cisco Academy»....