306073106 1194197284472717 4998885260416597992 N Rotated 1

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», (πρώην Εναρμόνιση ) μέσω ΕΣΠΑ περιόδου 2023-2024, λειτουργεί πέντε (5) ΚΔΑΠ και ένα (1) ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Ο θεσμός του ΚΔΑΠ συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη διευκόλυνση της οικογενειακής ζωής καθώς απασχολεί παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, με δημιουργικές δραστηριότητες, μετά το σχολικό ωράριο και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο παιδί και στην οικογένεια.

LogoKedith512 E1625556630906

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις προηγούμενες περιόδους πραγματοποιήθηκαν μεγάλες περικοπές voucher, κυρίως λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, πολλοί εν δυνάμει ωφελούμενοι, παρότι πληρούσαν τα κριτήρια, δεν έλαβαν voucher και κατά συνέπεια πολλά παιδιά παρέμειναν εκτός των ΚΔΑΠ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. προτίθεται να ανταποκριθεί στο αίτημα πολλών γονέων που δεν έλαβαν VOUCHER για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), περιόδου 2023-2024, της Υπηρεσίας μας και αντιλαμβανόμενοι τη διαθεσιμότητα των κενών θέσεων που προέκυψαν έπειτα από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης και διάθεσης voucher από την Διαχειριστική Αρχή, κρίνεται σκόπιμο σε πρώτη φάση ένα μέρος των κενών θέσεων να καλυφθεί με δωρεάν φιλοξενία μη ωφελούμενων της Πράξης.
Ειδικότερα, η επιχείρηση προτίθεται σε πρώτη φάση να φιλοξενήσει τα παιδιά των οποίων οι γονείς αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους μέσω της Δράσης, πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά) και έχουν πλήρη φάκελο βάσει των οριστικών πινάκων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τηρώντας σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την μοριόδοτησης της Διαχειριστικής Αρχής, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα συμπληρώνουν μια αίτηση φιλοξενίας στην δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθούν, προσκομίζοντας την εκτύπωση των οριστικών αποτελεσμάτων με αναγραφόμενο τον αριθμό των μορίων (κατόπιν της μοριοδότησης από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Βρείτε την ΑΙΤΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ _ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (1).

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ., ως δημοτική επιχείρηση, αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό της ρόλο την τρέχουσα χρονική περίοδο καλείται να επιδείξει μια υπεύθυνη στάση προς εξυπηρέτηση του θεσμού της οικογένειας και προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των γονέων για την δωρεάν τοποθέτηση των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και δεν υπερβαίνεται η συνολική δυναμικότητα των Δομών με την παρουσία τους.
Με σκοπό την ομαλή και σταδιακή απορρόφηση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων – αιτούντων για δωρεάν φιλοξενία, θα φιλοξενηθούν στις δομές της επιχείρησης έως εκατό (100) παιδιά σε 1η Φάση, χωρίς αντίτιμο, τα οποία οι γονείς τους αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους μέσω της δράσης πληρούν όλα τα κριτήρια με πλήρη φάκελο και έχουν μοριοδοτηθεί.
Πιο συγκεκριμένα για την χρονιά 2023-2024 και την 1η Φάση των δωρεάν φιλοξενιών προτεραιότητα θα έχουν οι εν δυνάμει ωφελούμενοι της Δράσης και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στην οποία θα καθορίζονται και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Η κατανομή των θέσεων για δωρεάν φιλοξενία θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα της κάθε δομής.
Τέλος διευκρινίζεται ότι σε οποιονδήποτε χρόνο αλλάξουν είτε οι ανάγκες και δυνατότητες της επιχείρησης είτε η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης, τότε ο αριθμός των φιλοξενιών θα επανεξεταστεί και θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τα νέα δεδομένα, πραγματοποιώντας και 2η Φάση φιλοξενιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες περισσοτέρων πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

Διαβάστε το ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2023-2024 της Προέδρου της ΚΕΔΗΘ, κας Ναταλίας Βαρσάμη.