ΜΕ QR 2

For English Scroll Down

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Νοιαζόμαστε, συζητάμε, αναλαμβάνουμε δράση!

Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές δράσεις συνδυάζονται ισόποσα στην εκδήλωση που ετοιμάζουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος το EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη-ΚΕΔΗΘ και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα. Βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστραφεί η εκδήλωση είναι αφενός η έννοια της αστικής ανθεκτικότητας, αφετέρου η ενασχόληση της τέχνης με το συγκεκριμένο θέμα.

Η αστική ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα των πόλεων να επιβιώνουν και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στις μέρες μας, που η κλιματική αλλαγή προκαλεί όλο και περισσότερες φυσικές καταστροφές. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στις ελληνικές πόλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πυκνή δόμηση, ελλιπείς υποδομές και υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από το 50% του πληθυσμού ζει στο 3% της έκτασης της χώρας.

Για το θέμα της ανθεκτικότητας και ιδίως σε σχέση με τις αστικές περιοχές θα μιλήσει ο Λέων Καπέτας ειδικός σε θέματα κλιματικής προσαρμογής και ανθεκτικότητας, ενώ ο Φίλιππος Πολατσίδης, μέλος της ομάδας των «Περβολάρηδων Θεσσαλονίκης», θα αναφερθεί σε μια άλλη σπουδαία πτυχή της ανθεκτικότητας, που έχει σχέση με την κοινωνική αλληλεγγύη και ιδιαίτερα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την ενασχόληση με την τροφή και τις σχέσεις που διαμορφώνονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της (από τη σπορά μέχρι την ανάκτηση των σπαταλώμενων τροφίμων).

Από την άλλη πλευρά η τέχνη, η οποία αποτελεί έναν ευαίσθητο δέκτη των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, ασχολείται όλο και πιο εντατικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τον αντίκτυπό τους. Απευθυνόμενη μάλιστα όχι μόνο στη λογική αλλά κυρίως στο συναίσθημα των ανθρώπων, παίζει μεγάλο ρόλο στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την περιβαλλοντική κρίση.

Δείγματα αυτής της ενασχόλησης της τέχνης θα παρουσιάσει και θα αναλύσει η Θούλη Μισιρλόγλου, διευθύντρια MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μεταφέροντας και την εμπειρία από τη φετινή 8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης που είναι αφιερωμένη στη «Γεωκουλτούρα», μέσα από την οποία διερευνώνται «ζητήματα μνήμης και διαχείρισης τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στις συνθήκες κλιματικής, οικονομικής και προσφυγικής κρίσης». Στο ίδιο πλαίσιο θα προβληθεί και το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Σχέδιο Ξανθίππη – Όταν ένας κορμός ξεριζώθηκε», με θέμα ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι μέσα από το οποίο φοιτητές και σπουδαστές αξιοποίησαν τα υλικά απομεινάρια της καταστροφής από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα (2020) για να δημιουργήσουν έργα τα οποία παρέμειναν επί τόπου ως μόνιμα εκθέματα.

Η εκδήλωση θα ήταν λειψή αν δεν υπήρχε έστω μια συμβολική ανάληψη δράσης για το περιβάλλον, με σκοπό να κινητοποιήσει τους ανθρώπους της περιοχής, κυρίως τους νέους. Μετά τις ομιλίες λοιπόν θα γίνει εξόρμηση από τον χώρο της εκδήλωσης για τον καθαρισμό του γειτονικού Κελλάριου κόλπου, με υλικά που θα δοθούν στους εθελοντές από τους διοργανωτές. Η δράση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, που έχει ως αντικείμενο την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος θα ολοκληρωθεί με vegetarian μπουφέ από τους Chefs for Zero Hunger, που εδώ και μερικά χρόνια μοιράζουν διακριτικά μερίδες φαγητού στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • 17:00-17:30: Προσέλευση-χαιρετισμοί
  • 17:30-18:00: Προβολή ντοκιμαντέρ «Σχέδιο Ξανθίππη – Όταν ένας κορμός ξεριζώθηκε» (12’)
  • 18:00-19:00: Συζήτηση με τίτλο «Η τέχνη της ανθεκτικότητας των πόλεων»

Ομιλητές/ριες:

  • Λέων Καπέτας, Eιδικός σε θέματα Κλιματικής Προσαρμογής και Ανθεκτικότητας
  • Θούλη Μισιρλόγλου, Διευθύντρια MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
  • Φίλιππος Πολατσίδης, Mέλος της ομάδας των «Περβολάρηδων Θεσσαλονίκης»
  • 19:00-20:00: Καθαρισμός Κελλάριου όρμου (εξόρμηση από τον χώρο της εκδήλωσης, τα υλικά καθαρισμού διατίθενται) – σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea
  • 20:00-21:00: Κλείσιμο με vegetarian μπουφέ από τους Chefs for Zero Hunger

 

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

17.00-21.00

Ok!Thess, Κυδωνιών 2

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί με σκοπό τη δημιουργία ταινίας τεκμηρίωσης.

 ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 212x300

 

World Environment Day

We care, we discuss, we take action!

 

Theoretical considerations and practical actions are combined equally in the event planned to celebrate the World Environment Day by Europe Direct Thessalonikis-KEDITH and the Heinrich Böll Foundation, Thessaloniki Office – Greece.

The main axes around which the event will revolve are, on the one hand, the concept of urban resilience, and on the other hand the involvement of art with it. Urban resilience, i.e. the ability of cities to survive and evolve regardless of the chronic pressures and emergencies they face, is a major issue, especially nowadays that climate change is causing more and more natural disasters. The situation is even worse in Greek cities which are characterized densely constructed with incomplete infrastructure and overcrowding, as according to data more than 50% of the population lives on 3% of the country’s land.

On the issue of resilience and its urban applications, Leon Kapetas, an expert on climate adjustment and resilience will be a keynote speaker in the day’s panel of specialists’ discussions, which will also include Filippos Polatsidis, member of the “Pervolarides of Thessaloniki”. Mr Polatsidis will refer to another important aspect of resilience related to social solidarity and especially as it is expressed through the preoccupation with food and the relationships formed throughout its cycle (from sowing to the recovery of wasted food).

On the other hand, art, which is a sensitive receiver of the issues people and societies are facing, is an aspect of social life increasingly concerned with environmental problems and their impact. In fact, addressing not only the logic but mainly the emotion of people, it plays a big role in raising their awareness about the environmental crisis. Another keynote speaker to our day’s panel, Ms. Thouli Misirloglou, Deputy Director of the MOMus-Museum of Contemporary Art, will present and analyze examples of this side of art, communicating here experience from this year’s 8th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art dedicated to “Geoculture”, through which “issues of memory and management of both the natural and the anthropogenic environment in the context of climate, economic and refugee crisis” are explored. In the same context, the short documentary “The Xanthippi Project – When a trunk was uprooted” will be screened that focuses on an artistic workshop through which students exploited the material remnants of the destruction from the Mediterranean Cyclone “Ianos” in the area of Lake Plastira (2020) to create works that remained on site as permanent exhibits.

Such an event would be lacking if there weren’t even a symbolic action for the environment, in order to mobilize the people of the region, especially the young ones. With the conclusion of the panel, a short excursion on foot will take place for the cleaning of the neighboring Kellarios bay. All needed equipment and materials will be given to the volunteers by the organizers in cooperation with the organization iSea, located in Thessaloniki, which aims to protect aquatic ecosystems.

The celebration of the World Environment Day will end with a vegetarian buffet by Chefs for Zero Hunger, who, for some years now, have been discreetly distributing portions of food to our most vulnerable fellow citizens. It should be noted that for the preparation of the buffet, as for each of their respective actions, they do not accept a monetary fee – only donations that will allow their offer to the local communities in need to continue.

 

Wednesday 7 June 2023

17.00-21.00

OK!Thess, Kidonion 2

 

PROGRAMME

17:00 – 17:30: Arrivals and greetings

17:30 – 18:00: Screening of the documentary “The Xanthippi Project – When a trunk was uprooted” (12’)

18:00 – 19:00: Discussion entitled “The art of resilience of cities”

Speakers:

-Thouli Misirloglou, Director MOMus-Museum of Contemporary Art

– Filippos Polatsidis, member of the team of “Pervolarides Thessaloniki”

Leon Kapetas, an expert on climate adjustment and resilience

19:00-20:00: Cleaning of the Kellarios Bay (excursion from the event site, cleaning materials available) – in collaboration with the organization iSea

20:00-21:00: Closing with the vegetarian buffet by Chefs for Zero Hunger

Ok! Thess building (Megaro Makridi), Kydonion 2

Thessaloniki, Greece

Free entrance