7.3
Στο πλαίσιο του προγράμματος #Erasmus+ KA229 “Think Smart – Act Green”, υποδεχτήκαμε στην έδρα μας μαθητές από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο καθώς και 16 μαθητές από Αυστρία και Σουηδία και 5 εκπαιδευτικούς.
Η θεματική της ημερίδας ήταν ” Digitalisation and new technologies against climate change”.
O project manager των SKG Makers πραγματοποίησε διαδραστικό εργαστήριο με θέμα την προώθηση της κυκλικής οικονομίας ως εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα γραμμικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν πρόσβαση σε Υπολογιστές, 3D Printers, Παλμογράφοι, κολλητήρια. Έμαθαν ότι μπορούν να δώσουν νέα ζωή σε ξύλινες και μεταλλικές δημιουργίες αλλά και να αναδιαμορφώσουν πλαστικά από το μηδέν, κάνοντας δικά τους καλούπια.
Η κυκλική οικονομία είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα γραμμικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που δημιουργούν τεράστια απόβλητα και έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον συνολικά. Η κυκλική χρήση του υλικού, για παράδειγμα μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, μπορεί να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων καθώς και την εξάρτησή μας από την εξόρυξη ή την εισαγωγή πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.