Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΑΠ 88 3

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη- ΚΕΔΗΘ προσκαλεί το Γραφείο Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 88 της ΚΕΔΗΘ. Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε ομάδες μικτών ηλικιών που στόχο έχουν να εξοικειώσουν τα παιδιά με την ιδέα της συμπερίληψης, μέσω διασκεδαστικών αλλά και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων όπως η χειλεανάγνωση και τα παιχνίδια με το αλφάβητο της νοηματικής.