Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 το Infinity Greece, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και το EUROPE DIRECT – ΚΕΔΗΘ,  διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο : ‘EU Strategies for Youth: Helping the NEETs’. 

Συγκεκριμένα , στην εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στην Αίθουσα Νερού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 20 Μαϊου 17:00-  20:00, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις  και στην συνέχεια ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα . Οι θεματικές των παρουσιάσεων, αφορούσαν τον ορισμό των NEETs  και πιο συγκεκριμένα “NEETs: Ορισμός, Προκλήσεις και Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους όσο αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τις εργασιακές ευκαιρίες και τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέους. Η παρουσίαση με τίτλο “Eργασιακές Eυκαιρίες και Eθελοντισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση” είχε ως θεματολογία τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps- και ειδικότερα το κομμάτι του ατομικού και ομαδικού εθελοντισμού, το Europass, το Eures καθώς και την Πύλη  Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας του  EOΠΠΕΠ,  και ειδικότερα την διαδικτυακή  πύλη e- stadiodromia, σχετικά με τη δυνατότητα σχεδιασμού και επανασχεδιασμού σταδιοδρομίας, και e- portfolio.

 Η εκδήλωση απευθυνόταν σε νέους 18 – 30 χρονών,  με σκοπό τόσο την ενημέρωσή τους όσο και  την κινητοποίηση για περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε αναφορικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους.