ED1 02 2

Η ELSA (European Law Students’ Association) αποτελεί ένα διεθνές, ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό σωματείο που απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες Νομικής, ασκούμενους/-ες και νέους/νέες δικηγόρους και συνιστά το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο φοιτητών/-τριών Νομικής και νέων δικηγόρων στον κόσμο. Η ELSA Thessaloniki αποτελεί το τοπικό παράρτημα της ELSA International στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 21 χρόνια, έχοντας αναλάβει τη διοργάνωση ποικίλων δράσεων και διαγωνισμών νομικού περιεχομένου, με στόχο να καλλιεργήσει στους/στις νέους/νέες νομικούς μία πολύπλευρη και ώριμη νομική αντίληψη.

Η εμβληματική διοργάνωση εκείνη που κατά παράδοση συμβάλλει τα μέγιστα στη νομική και κοινωνική αναβάθμιση του Σωματείου μας είναι το «Διήμερο Καριέρας – Careers 2Day». Το Διήμερο Καριέρας αποτελεί μια διήμερη εκδήλωση που διοργανώνεται ετησίως από την ELSA Thessaloniki και έχει ως στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση (Professional Development) του φοιτητικού κοινού, την ενημέρωση των φοιτητών/-τριών για τις επαγγελματικές προοπτικές που μπορούν να ακολουθήσουν μετά τη λήψη του πτυχίου τους, καθώς και την παροχή αποτελεσματικής και εξειδικευμένης καθοδήγησης σχετικά με τις απαιτήσεις εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Το φετινό Διήμερο Καριέρας της ELSA Thessaloniki διοργανώθηκε υπό τη στήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρείχε κατά την υλοποίηση της εκδήλωσης!

Ειδικότερα, η πρώτη μέρα της διοργάνωσης, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απευθυνόταν αποκλειστικά προς φοιτητές/-τριες της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και περιελάμβανε μια σειρά από ομιλίες αναφορικά με διαφορετικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες που μπορεί ένας/μία νέος/νέα Νομικός να ακολουθήσει. Στόχος της ημέρας αυτής ήταν ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών των νέων Νομικών, μέσω της ενημέρωσης τους σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις άσκησης, τις συνθήκες εργασίας και τις προκλήσεις ποικίλων εναλλακτικών νομικών επαγγελμάτων.

Παρακάτω αναγράφονται οι θεματικές των ομιλιών που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη μέρα του Διημέρου Καριέρας, καθώς και τα πρόσωπα που, ως εξέχοντα στον κλάδο τους, εμπλούτισαν με το επιστημονικό και γνωστικό τους υπόβαθρο τη διοργάνωση:

 • Βιντεοσκοπημένο Μήνυμα σχετικά με τον «Ρόλο της Παιδείας στην εξέλιξη ενός/μιας Νομικού»: κ. Γιώργος Μόσχος, Πρώτος Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 • Το Επάγγελμα του/της Προξένου: Mrs. Sibylla Bendig, Γενική Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη,

 • Το Επάγγελμα του/της Εγκληματολόγου: κα. Άννα Κασάπογλου, Εγκληματολόγος, Γραμματέας Έδρας στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου “Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος”,

 • Το Επάγγελμα του/της Κοινωνικού Λειτουργού: κα. Νίκη Γκόντα, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια του Προγράμματος “Re-Generations” της ΑΡΣΙΣ,

 • Το Επάγγελμα του/της Δικηγόρου: κ. Ιωάννης Τρασανίδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.).

Η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, που έλαβε χώρα το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022, σε συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Holiday Inn Thessaloniki, αποσκοπούσε στην προετοιμασία όλων των φοιτητών/τριών κάθε Σχολής της πόλης για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, μέσω της διεξαγωγής μιας σειράς βιωματικών και διαδραστικών Workshops, αναφορικά με την καλλιέργεια soft skills και με τη σωστή προετοιμασία για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας. Τα Workshops που διοργανώθηκαν, χωρίστηκαν σε δύο (2) Κύκλους, με επιμέρους, διαφορετικές θεματικές.

Παρακάτω αναγράφονται οι θεματικές των Κύκλων Workshop που έλαβαν χώρα κατά τη δεύτερη ημέρα του Διημέρου Καριέρας, καθώς και οι επαγγελματίες που συνέδραμαν στη άρτια διεξαγωγή αυτών:

 • Διάλεξη Επαγγελματικού Προσανατολισμού: κα. Στέβη Ταρλαντέζου, Key Account Manager και Σύμβουλος Καριέρας, LABORA,

 • 1ος Κύκλος Workshop με τίτλο “Soft Skills στον Χώρο Εργασίας” περιείχε τις εξής θεματικές:

 1. Managing stressful emotions in difficult times: Mr. Anthony Montgomery, Professor of Work and Organizational Psychology at the University of Macedonia,

 2. Enter your developmental zone – Embrace your leadership skills: κα. Καλλιόπη Γκόρη, Business and Executive Coach, Adult Trainer,

 3. EQ – Ενσυναίσθηση: κα. Πέγκυ Καραγιάννη, Σχολική Ψυχολόγος, MSc, PhD.

 • 2ος Κύκλος Workshop με τίτλο “Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας” περιείχε τις εξής θεματικές:

 1. Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος και Γράμματος Κινήτρου: κ. Θεόδωρος Παναγιώτοπουλος, Senior HR Consultant, Human Value,

 2. Personal Marketing: κα. Σοφία Παναγιωτίδου, MSc., MA, PhD researcher, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης, Εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος Σπουδών,

 3. Προετοιμασία για Συνέντευξη: κα. Νικολέτα Παπαδοπούλου, Junior HR Consultant, και κα. Ευδοξία Κεραμάρου, Junior HR Consultant, Deloitte.