Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τους οριστικούς πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 2906/25-11-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ).

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΟ9ΒΟΛΩ0-ΦΨ0