Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου, που αποτελούν
μέρος του Δικτύου Europe Direct Ελλάδας, με αφορμή την ανακήρυξη του 2022, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως “Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας” συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με τίτλο:

“Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας:

οι νέοι συμμετέχουν και διαμορφώνουν τις πολιτικές της ΕΕ”, το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 κατά τις ώρες 12:00 – 14:00

20220204 Banner 1 2 424x600

Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν νέοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ιταλία και Βουλγαρία, με στόχο να συλλέξουμε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο φάσμα απόψεων και προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι νέοι, από τις δώδεκα περιοχές της Ε.Ε., θα συζητήσουν τις επί μέρους θεματικές:
– ΔΡΩ τοπικά – ΕΠΙΔΡΩ εθνικά και ευρωπαϊκά
– Γυναίκες: από την ανισότητα στη ισότιμη συμμετοχή, στις μη αστικές περιοχές
Η υλοποίηση της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και η γλώσσα
επικοινωνίας θα είναι τα αγγλικά.
Στόχος της Διάσκεψης είναι:
– η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή νέων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συλλογή των
απόψεων τους, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις πολιτικές της ΕΕ, και των προτάσεων
τους,
– η ανάδειξη της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ φορέων και οργανισμών της ΕΕ,
που λειτουργούν προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και
– η συλλογή και προβολή των απόψεων και προτάσεων των νέων Ευρωπαίων πολιτών, με
διαφορετικό πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο που αναδεικνύει την πολυμορφία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διάσκεψη θα μεταδοθεί απευθείας μέσω της σελίδας στο face book:
https://www.facebook.com/EUYouth2022