Kedithfb 2

Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020. Η ετήσια έκθεση απολογισμού αποτυπώνει λεπτομέρειες της λειτουργικής και διοικητικής ζωής της επιχείρησης με στόχο τη γνωστοποίηση των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους δημότες, έτσι ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται, αλλά και να διευρύνονται υπακούοντας στις νέες επιταγές και ανάγκες.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) αποτελεί μια μετεξέλιξη της Δημοτικής Εταιρείας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών (Δ.Ε.Ε.Κ.ΜΕ.) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ.), η οποία με το ΦΕΚ 2391/28.08.2012 συγχωνεύθηκε με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τριανδρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) και κατόπιν τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 814/2013, σύμφωνα με το οποίο συμπεριλήφθηκαν στις δράσεις της «ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή νεολαιίστικων δράσεων».  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

 

Η ΚΕΔΗΘ είναι ένας οργανισμός με διάφορους άξονες δράσης που αφορούν: 

 • Παιδιά 
 • Νέους 
 • Ηλικιωμένους 
 • ΑμεΑ

 

Στα πλαίσια αυτών των αξόνων λειτουργεί και επιβλέπει πέντε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) τυπικής εκπαίδευσης, ένα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), το γραφείο του Europe Direct Θεσσαλονίκης, καθώς και προγράμματα ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών δίνοντας στους νέους της πόλης μια ευρωπαϊκή προοπτική. 

Επιπλέον στηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό Νέων. 

 

Συγκεκριμένα οι δράσεις της ΚΕΔΗΘ για το έτος 2020 αναλύονται ως εξής:

 

 • ΔΟΜΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ


 • ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π) & ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ)  

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης έχουν στόχο τη δημιουργική, παραγωγική και ποιοτική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών. Η φοίτηση είναι δωρεάν 12 μήνες τον χρόνο στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ (από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο), ενώ ο Αύγουστος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΚΕΔΗΘ.

H ΚΕΔΗΘ για το έτος 2020 λειτούργησε με πέντε ΚΔΑΠ τυπικής εκπαίδευσης, στα οποία απασχολούνται 772 παιδιά πλέον και ένα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο οποίο απασχολούνται 50 παιδιά και νέοι με αναπηρία και κατάφερε να σταθεί στο πλευρό των εργαζόμενων γονέων, προσφέροντας στα παιδιά τους μία σειρά από δραστηριότητες που τα γεμίζουν χαρά και οξύνουν το νου. 

 

Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες πρωτοβουλίες και δράσεις που ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο το 2020:   

 

 • Η επιχείρηση κατάφερε να συμπεριλάβει 178 επιπλέον θέσεις για φιλοξενούμενα παιδιά στο πρόγραμμα, φροντίζοντας παράλληλα να τροποποιήσει της άδειες λειτουργίας των κέντρων  σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. 
 • Τον Αύγουστο του 2020 ανανεώθηκαν όλες οι συμβάσεις του απασχολούμενου προσωπικού (εκπαιδευτικό , διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό). 
 • Για πρώτη φορά η Κ.Ε.ΔΗ.Θ διέθεσε δωρεάν θέσεις φιλοξενίας με ιδίους πόρους στους πολίτες αφενός γιατί είχε εξασφαλίσει επιπλέον θέσεις και αφετέρου διότι λόγω της περιορισμένης διάθεσης των voucher από το πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δεν καλύφθηκαν όλες.
 • Τα ΚΔΑΠ ανταποκρίθηκαν πλήρως στις νέες συνθήκες της πανδημίας, καθώς με μέλημα την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων, συνέχισαν την απρόσκοπτη λειτουργία τους και  παρείχαν καθημερινή απασχόληση και υποστήριξη με εξ αποστάσεως μαθήματα και μια ποικιλία δραστηριοτήτων για τα παιδιά και του γονείς.  
 • Στις 10/03/2020 ανεστάλη τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, η οποία διήρκησε κατόπιν παρατάσεων έως και 25/05/2020. Στις 10/03/2020 ανεστάλη τη λειτουργία των ΚΔΑΠ μέχρι 31/05/2020. Όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.ΕΔΗ.Θ. λειτούργησαν με το προσωπικό εκ περιτροπής, εξ αποστάσεως και με προσωπικό ασφαλείας. Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς απολυμάνσεις σε όλα τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη της επιδημιολογικές και εξελίξεις και με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του covid 19. Όλες οι δομές υπήρξαν (και είναι μέχρι σήμερα) covid – free. Δημιουργήθηκε και λειτούργησε η υποστηρικτική γραμμή συμβουλευτικού και ψυχολογικού χαρακτήρα για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος και τις οικογένειές τους.
 •  Συνεχίστηκε η μεταφορά των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ προς και από τη δομή καθημερινά από τις 11:00-19:00 με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο δώδεκα (12) θέσεων, το οποίο αγοράσθηκε τον Ιούλιο 2019 , και μεταφέρει έως εννέα (9) άτομα με αναπηρία και ένα (1) αμαξίδιο.
 • Η ΚΕΔΗΘ ξεκίνησε μια σειρά ψηφιακών πρωτοβουλιών για τους μαθητές των ΚΔΑΠ: οι «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ» η οποία περιλάμβανε δύο δράσεις: Τη δημιουργία του «Ημερολογίου του Κορωνοϊού» και τον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Η ζωή μας πριν και μετά τον COVID-19».  Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επιλέχθηκαν οι καλύτερες, οι οποίες κέρδισαν ένα ξεχωριστό έπαθλο. 
 • Στις 17/06/2020 πραγματοποιήθηκε στην Νέα παραλία μουσική γιορτή για τα παιδιά όλης της πόλης όπου παρουσιάστηκαν όλες οι ζωγραφιές των παιδιών, στήθηκαν περίπτερα και ενημερώθηκε ο κόσμος για την Επιχείρηση και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Μοιράστηκε έντυπο υλικό  και εκτέθηκαν όλες οι ζωγραφιές του παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής.
 • Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα γραφεία και στα ΚΔΑΠ.
 • Τον Νοέμβριο του 2020 βάφτηκαν και καλλωπίστηκαν όλα τα ΚΔΑΠ τυπικής εκπαίδευσης. 

 

 • ΚΈΝΤΡΟ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η)

Στο Κ.Η.Φ.Η., μια σύγχρονη ανοικτή δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 17 ωφελούμενοι έχουν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ένα «σπίτι» με πλήρη φροντίδα. 

Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από κινητικά ή νοητικά προβλήματα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην καθημερινή τους φροντίδα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 • Συναισθηματική – Συμβουλευτική στήριξη των ηλικιωμένων 
 • Νοσηλευτική φροντίδα 
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Ατομική υγιεινή 
 • Προγράμματα ενίσχυσης των νοητικών λειτουργιών και σωματικής ενδυνάμωσης 
 • Προγράμματα δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης. 

 

Το απασχολούμενο προσωπικό αποτελείται από τέσσερα άτομα, μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικούς φροντιστές και ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό-προσωπικό καθαριότητας. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  

Το  Κ.Η.Φ.Η. στις 06/11/2020 ανέστειλε την  λειτουργία του, η οποία διήρκησε κατόπιν παρατάσεων έως και 17/05/2021. Όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση και το Κ.Η.Φ.Η. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ λειτούργησαν με το προσωπικό εκ περιτροπής, εξ αποστάσεως και με προσωπικό ασφαλείας εξασφαλίζοντας όλα τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του covid 19.

 

 • E-KEDITH EXPERIENCE –  ΝΈΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ!

Στο πλαίσιο  ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής προστασίας καθώς και δράσεων για την επιμόρφωση της νεολαίας, η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. σχεδίασε νέα δωρεάν προγράμματα εξ αποστάσεως δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Η e-kedith experience είναι ένα ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλλον ηλεκτρονικού παιχνιδιού για τη νέα γενιά του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θα χαρίσει στιγμές ξεγνοιασιάς και δημιουργίας. Είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που σχεδιάστηκε μέσω της πλατφόρμας Moodle. Η νέα πλατφόρμα ασύγχρονης δημιουργικής απασχόλησης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και προσφέρει τις κατηγορίες «Μικροί εξερευνητές» (Α1-Α8) και «Διασκεδάζω και Μαθαίνω» (Β1-Β9, Βa1-Βα6, Βb1-Bb2). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μαθήματα που σχεδιάστηκαν και αναρτήθηκαν από την εταιρία Dotsoft σύμφωνα με το υλικό των εκπαιδευτών των ΚΔΑΠ και είναι:

Για την κατηγορία «Μικροί Εξερευνητές»:

Α1: Δικαιούμαι να είμαι παιδί

Α2: Εκφοβισμός: STOP BULLING

Α3: Η ανακύκλωση ως τρόπος ζωής

Α4: Κλιματική Αλλαγή: Γίνε μέρος της λύσης

Α5: Η διαφορετικότητα στη χώρα του Σολφέζ

Α6: Ταξίδι στο γαλαξία της Ευρώπης 

Α7: Στα  ίχνη των δεινοσαύρων

Α8: Σερφάρετε; Μείνετε ασφαλείς

 

Για την κατηγορία « Διασκεδάζω και Μαθαίνω»:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αρ. ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ MOODLE

ΒΙΒΛΙΑ               Ba6 Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης

                          B5 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ζωντανά Βιβλία! 

                          Ba3 Λίστα Παιδικών Βιβλίων!

                          B6 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Παιδική Λογοτεχνία

                          B7 Βιβλία μόνο με οπτικοακουστικό υλικό

ΤΑΙΝΙΕΣ                    B1   ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

                        Ba5 Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους

                        B8 Παιδικές Ταινίες (με υπότιτλους)

ΘΕΑΤΡΟ                    B2 Θέατρο για Παιδιά!

                          Ba1 Μιούζικαλ για Παιδιά!

ΜΟΥΣΙΚΗ                  Βα7 Ψηφιακή Δισκοθήκη: Βαλς

                          Ba2 Ψηφιακή Δισκοθήκη: Καραόκε

                          B4 Κινηματογραφικά Τραγούδια

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ             Β3 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

                          Β9 Του κουτιού τα Παραμύθια: Ξένοι Συγγραφείς

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ             Ba4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΣΗ             Βa8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΣΗ             Bb1 Κυκλοφοριακή αγωγή

ΜΑΘΗΣΗ             Βb2 Διατροφή

 

 • CISCO ACADEMY

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. λειτουργεί την «KEDITH Cisco Academy» από τον Νοέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος Cisco Networking Academy. Προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες εκπαίδευσης τόσο σε εξειδικευμένες δεξιότητες μηχανικών δικτύων σε εξοπλισμό της Cisco, αλλά και σε άλλες επαγγελματικές δεξιότητες υψηλής ζήτησης. Στα μαθήματα που προσφέρονται η ύλη είναι στην Αγγλική γλώσσα, ενώ δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής, digital badges ή και πιστοποιήσεις από την CISCO.

Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, της εξέλιξης της πανδημίας και των νέων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα μαθήματα της Cisco Academy απευθύνονται σε ενήλικες συμμετέχοντες κατοίκους ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης που ενδιαφέρονται για θέματα τεχνολογίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω elearning υπό την μορφή αυτομάθησης (selfpaced) ή με την καθογήση καθηγητή (instructor). Το κόστος των μαθημάτων που διδάσκονται με καθηγητή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Kedith Cisco Academy. Έπειτα από δημόσια πρόσκληση πραγματοποιήθηκαν τα εξής μαθήματα από το έτος 2020 μέχρι σήμερα:

Μάθημα
Introduction to IoT Selfpaced
Εισαγωγή στην κυβερνοασφάλεια Selfpaced
Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python Selfpaced
Επιχειρηματικότητα Selfpaced
IT-Essentials-1 Instructor
IT-Essentials-2 Instructor
CyberOpsAssociate Instructor
Βασικές αρχές κυβερνοασφάλειας Selfpaced
CCNA Introduction to Networks Instructor
CCNA Routing and Switching Instructor

 

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για το έτος 2020, η ΚΕΔΗΘ συνέχισε τη δυναμική της παρουσία στα ευρωπαϊκά έργα διαχειριζόμενη τα κάτωθι προγράμματα :

 1. Be Active Shape Europe: ένα ευρωπαϊκό έργο με σκοπό την ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας των νέων στα κοινά στο οποίο η ΚΕΔΗΘ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, το οποίο κορυφώθηκε στις 12 Μαρτίου οπότε και πραγματοποιήθηκε η καταληκτική του δράση, ένα διεθνές ψηφιακό συνέδριο με προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εργαστήρια εξοικείωσης των νέων που συμμετείχαν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
 2. Remember Holocaust- Building Bridges for a Common Future: ένα ευρωπαϊκό έργο με στόχο την ενίσχυση της μνήμης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στο πρόγραμμα αυτό, η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε ως εταίρος και συνέβαλε στην άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεών του (ψηφιακή έκθεση, παρουσίαση “ζωντανών βιβλίων”, εθελοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές σχολείων)
 3. European Solidarity Corps: Η ΚΕΔΗΘ αιτήθηκε και έλαβε μετά από σχετικό έλεγχο του Εθνικού Σημείου Συντονισμού και Στήριξης ΙΝΕΔΙΒΙΜ το Σήμα Ποιότητας (Quality Label) το οποίο της επιτρέπει να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις αλληλεγγύης στέλνοντας ή φιλοξενώντας εθελοντές
 4. Gastro Tour: Η ΚΕΔΗΘ επιδιώκει να συμμετέχει στο υπό αξιολόγηση έργο γαστρονομικού τουρισμού διεδαφικής διεργασίας ως εταίρος, καταθέτοντας πλήρη φάκελο. 
 5. RuRban: στο ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής καλών πρακτικών με επικεφαλής το Δήμο Ρώμης, συμμετεχει και η ΚΕΔΗΘ ως εταίρος, η οποία πέρα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις (παρουσία και παρουσίαση σε συναντήσεις του έργου, υποβολή αναφορών, ημερολογίων κοκ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδιά που αφορούν στη δημιουργία λαχανόκηπου στο μπαλκόνι, ενώ συντόνισε και εξέδωσε Οδηγό Καλλιέργειας για τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη
 6. Youth 4 Youth: η ΚΕΔΗΘ ανταποκρίθηκε στον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Εθνικό Σημείο Στήριξης και παρέχοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά έκλεισε με επιτυχία το εν λόγω πρόγραμμα νεολαίας. 
 7. Rethinking Urban Spaces: Η ΚΕΔΗΘ συμμετέχει σε μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ως μια από τις τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νεολαίας, υπό την αιγίδα του ινστιτούτου Γκαιτε Ταϊλάνδης, φορέων της Ταϊλάνδης που άπτονται της εκπαίδευσης και της νεολαίας σε ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο συντονίζεται από το European Youth Forum: Από 1/1-31/8/19

 

 • ΝΕΟΛΑΙΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ

H ΚΕΔΗΘ, ως μόνιμος πυλώνας ενίσχυσης των Νέων, συμμετείχε σε Eυρωπαϊκά Δίκτυα Νεολαίας, υποστήριξε τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και ενίσχυσε τις Δράσεις Νεολαίας που πραγματοποιήθηκαν χάρη στον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό. 

 

Η  ΚΕΔΗΘ στηρίζει τις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων με συναντήσεις,  έμπρακτη συμβουλευτική και διάχυση στα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδα. 

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι μια πρώτη θεσμική είσοδος των νέων ανθρώπων ηλικίας 15 έως 30 ετών στα κοινά και τους τρόπους διοικητικής λειτουργίας,  η οποία χαλυβδώνει την αξία της Δημοκρατίας μέσω της συμμετοχικότητας και επιδιώκει να εμπνεύσει τους νέους/συμμετέχοντες να εκφράσουν ιδέες και πρωτοβουλίες υπεύθυνα και ολοκληρωμένα. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει διοργανώσει:

–      διάλογο με τους υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης 

 • συνάντηση με φοιτητές του Πανεπιστημίου της Βοστώνης στο πλαίσιο της σύμπραξης με το ΑΠΘ “Crossroads Cities: Salem and Thessaloniki 

ενεργή συμμετοχή των μελών του στη συνάντηση εθελοντικών ομάδων και κοινωνικών φορέων, σε συνδιοργάνωση με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 

 • EUROPE DIRECT

Το  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2013 και από τότε αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Ελλήνων πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 συνέχισε να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των πολιτών και στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και ευρωπαϊκά δίκτυα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής και μετασχηματίζοντας τις δια ζώσης δράσεις σε διαδικτυακές λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικότερα, απαντήθηκαν 197 αιτήματα πολιτών που κατέφθασαν μέσω τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων αναζητώντας πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούσαν.

Οι κυριότερες θεματικές που απασχόλησαν τους πολίτες :

 • τα δικαιώματα των ταξιδιωτών εν μέσω πανδημίας (επιστροφή χρημάτων από μη εκτελεσμένες αεροπορικές πτήσεις και ακυρώσεις διαμονής κλπ),
 • πληροφορίες για covid19
 • πληροφόρηση για προκηρύξεις EPSO
 • αναζήτηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα
 • επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Εrasmus + και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
 • Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας (Εures, Europass), βιογραφικό σημείωμα
 • παροχή έντυπου υλικού για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση διαδραμάτισε η συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. Η ενημέρωση σε καθημερινή βάση, για θέματα τοπικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οδήγησε τους πολίτες να αλληλεπιδράσουν θετικά στις ενημερώσεις και να ενημερώσουν και τον περίγυρό τους.

 

 Το Europe Direct Θεσσαλονίκης κατά το 2020 οργάνωσε και υλοποίησε τις κάτωθι εκδηλώσεις:

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μικρών μαθητών σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία και την Κλιματική Αλλαγή, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΘ και διανεμήθηκε ανάλογο έντυπο πληροφοριακό  υλικό. Στόχος να ενεργοποιηθούν μικροί και μεγάλοι στο πλαίσιο της καμπάνιας του Κέντρου #uselessplastic #πεςοχιστοπλαστικο

Δράσεις ενημέρωσης και παροχή έντυπου υλικού σε γυμνάσια και λύκεια δια ζώσης πριν την έναρξη της πανδημίας και μετέπειτα διαδικτυακά τηρώντας τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 • 09 ΜΆΙΟΥ 2020: Διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών με τίτλο: Αναζητώντας τα αστέρια της Ευρώπης, #eustratchallenge, 64 συμμετέχοντες. Η λογική ενός κυνηγιού θησαυρού μεταφέρθηκε, αντί του φυσικού χώρου, στον κόσμο του Διαδικτύου, και συγκεκριμένα σε έναν εικονικό χάρτη των Βρυξελλών, το κέντρο της ΕΕ, όπου βρίσκονται τα περισσότερα θεσμικά όργανα. To Europe Direct Θεσσαλονίκη με  αφορμή τον εορτασμό για την ημέρα της Ευρώπης και την ανάγκη επικοινωνίας της αλληλεγγύης των λαών δημιούργησε βίντεο σε συνεργασία με τα κέντρα του ελληνικού Δικτύου και στάλθηκε στα Κέντρα και ανέβηκε και στο κανάλι μας στο youtube.
 • 15.05.2020-06.07.2020: Διαδικτυακό φωτογραφικός διαγωνισμός με τίτλο: Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης την περίοδο της πανδημίας
 • 17.06.2020: Μια φορά και έναν καιρό, Υπαίθρια Μουσική εκδήλωση με έκθεση φωτογραφίας
 • 26.06.2020: Ιστιοπλοϊκή βόλτα για τους νικητές του φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης». Οι νικητές του διαγωνισμού μαζί με τους συνοδούς/συντρόφους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ιστιοπλοϊκή βόλτα στο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης και παράλληλα να συζητήσουν μαζί μας για θέματα που αφορούν την ΕΕ, πολιτικές προτεραιότητες  και πρωτοβουλίες της ΕΕ
 • Διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο SchoolsGoPro σε μαθητές  Β’ και Γ’ Λυκείου σε  6 σχολεία της πόλης μας.
 • 16.12.2020: EU Jobs and Mobility Roadshow, Διαδικτυακή πανελλαδική εκδήλωση για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την εύρεση εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επικοινωνία με τους πολίτες των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ  με 2500 συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, φορέων, οργανώσεων και  επιχειρηματιών. Η εκδήλωση απευθύνθηκε τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιο στοχευμένες ομάδες, όπως φοιτητές, νέοι απόφοιτοι και μακροχρόνια άνεργοι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε livesteaming μέσω της σελίδα στο Fb και στο youtube. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το κέντρο μας επεξεργάστηκε το μαγνητοσκοπημένο αρχείο της εκδήλωσης και το ανέβασε ανά θεματική στο κανάλι στο youtube.
 • Συγκέντρωση υλικού για τη δημιουργία 3 ψηφιακών μαθημάτων για την πλατφόρμα της ΚΕΔΗΘ (e-kedith experience).

 

Το Europe Direct, επίσης, συμμετείχε και σε δράσεις άλλων φορέων:

 • 16-17.01.2020: Προσομοίωση συνεδρίασης ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Europe Direct υποστήριξε τη δράση που οργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη με την  υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
 • 31.01.2020: “Σχολεία Πρέσβεις του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΘ για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του ΕΚ
 • 08.02.2020: 1η Ενημερωτική Δράση Teachers4Europe, αίθουσα Νερού στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενημερωτική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 22.02.2020: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων της Ελλάδος, Ενημερωτικό εργαστήριο στην αίθουσα Νερού σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις διαδικασίες ακαδημαϊκής προετοιμασίας
 • 26.02.2020: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ζωή των πολιτών: Δικαιώματα,  πολιτικές, Νεολαία, ενημερωτική εκδήλωση στο ΓΕΛ Ευκαρπίας σε συνδιοργάνωση με το σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του ΓΕΛ Ευκαρπίας.

 

Τέλος, το Europe Direct παρήγαγε μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) σε μορφή pdf, το οποίο τηρώντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποστέλλονταν κάθε μήνα σε 2500 παραλήπτες. Πρόκειται για ενημερώσεις σχετικά με δράσεις, εκδηλώσεις και νέα ευρωπαϊκού και τοπικού ενδιαφέροντος, ανάδειξη πρωτοβουλιών. Υπάρχουν απευθείας ενεργοί σύνδεσμοι σε όλες τις θεματικές που παραπέμπουν απευθείας στις ιστοσελίδες των πηγών που χρησιμοποιούνται. 

Από 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020, το διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόταν από τα εξής μέλη: 

 

Τακτικά Μέλη 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
ΒΑΡΣΑΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΛΑΜΑΡΗ ΑΝΝΑ Εκπρόσωπος ΑΠΘ
ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λαϊκό Μέλος
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Λαϊκό Μέλος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπρόσωπος εργαζομένων 

 

Αναπληρωματικά Μέλη

ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωτής Προέδρου
ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρώτρια Αντιπροέδρου
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΤΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος ΑΠΘ – Αναπληρωματικό μέλος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΣΒΑΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Λαϊκό Μέλος
ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπρόσωπος εργαζομένων – Αναπληρωματικό μέλος