Img 20200926 175946 3

Με απίστευτη έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί», η οποία παραποιεί το περιεχόμενο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΘ της 24-9-2020.

Η ανακοίνωση περιέχει ανοίκειους χαρακτηρισμούς, βρίθει ανακριβειών και κυρίως προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ΚΕΔΗΘ ως αιχμή του δόρατος για αντιπολίτευση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα. Αναφέρεται σε μια εισήγηση προς το ΔΣ της ΚΕΔΗΘ (αποκρύπτοντας έντεχνα μια δεύτερη, με την οποία αλληλοσυμπληρώνονται), η οποία υπογράφεται από εμένα προσωπικά και δεν εισήχθη στο ΔΣ δια της Υπηρεσίας, όπως συνηθίζεται, γεγονός που καταδεικνύει ότι παίρνω ακέραια την πολιτική ευθύνη για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όσο η τύχη των ΚΔΑΠ μετά τις πρόσφατες μειώσεις αξιών τοποθέτησης (voucher), άρα είναι εντελώς άστοχο να βάλλεται ο Δήμαρχος.

Στην 16η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΘ υπήρξαν δύο εισηγήσεις που πρότειναν τον τρόπο πλήρωσης των κενών θέσεων στα ΚΔΑΠ της επιχείρησης μετά τις πρόσφατες περικοπές voucher και μία εισήγηση που αφορούσε στην τροποποίηση άρθρου του κανονισμού λειτουργίας τους, ώστε να γίνουν εφικτές οι αλλαγές. Συγκεκριμένα από τις 772 θέσεις που διατίθενται στα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΘ για παιδιά τυπικής ανάπτυξης καλύφθηκαν με δικαιούχους voucher οι 277 (στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για παιδιά και νέους με αναπηρία καλύφθηκαν όλες). Προτάθηκε λοιπόν από τις 495 κενές θέσεις, οι 250 να διατεθούν για δωρεάν φιλοξενία, οι 178 έναντι ενός πολύ χαμηλού αντιτίμου και 67 να μείνουν κενές λόγω covid.

Στην ανακοίνωση της παράταξης «Θεσσαλονίκη μαζί» αναφέρεται αυτολεξεί ότι «επελέγη η πλέον αγοραία λύση (έχει σημασία ο όρος), δηλαδή η επιβάρυνση των ίδιων των γονέων με την επιβολή αντιτίμου». Και απεκρύβη με τον πιο έντεχνο τρόπο ότι στο μεγαλύτερο αριθμό παιδιών θα παρέχονταν δωρεάν φιλοξενία.

Η δωρεάν φιλοξενία θα αφορά σε όλους όσους πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., με προτεραιότητα σε όσους αιτήθηκαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, μοριοδοτήθηκαν πληρώντας τα κριτήρια με πλήρη φάκελο, δεν κατάφεραν όμως να εξασφαλίσουν voucher για την περίοδο 2020-2021. Το αντίτιμο θα αφορούσε μόνο αυτούς που δεν δικαιούνται voucher λόγω ιδιότητας (δημόσιοι υπάλληλοι) ή λόγω υψηλών εισοδημάτων.

Το θέμα, που αφορούσε στο αντίτιμο τελικά αποσύρθηκε, γιατί έγινε ομόφωνα δεκτή πρόταση, λόγω της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της να μην συμπεριληφθεί στον κανονισμό αντίτιμο φέτος, πριν τουλάχιστον γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι θέσεις με τα παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις και έμειναν χωρίς voucher. Η τροποποίηση του κανονισμού ως προς το αντίτιμο, καθώς και η εισήγηση για την καταβολή του, αποσύρθηκαν προσωρινά, διότι σε περίπτωση κενών θέσεων, όπως τονίστηκε πολύ καθαρά, θα επανέλθουμε για να συμπεριλάβουμε στον κανονισμό την πρόβλεψη του αντιτίμου που θα αφορά στα παιδιά που δεν δικαιούνται voucher λόγω υψηλών εισοδημάτων των γονέων τους (άνω των 27.000 €). Και αυτό έγινε δεκτό ομόφωνα.

 

Ακόμη στην ανακοίνωση της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» αναφέρεται ότι επιχειρείται εκ των έσω ιδιωτικοποίηση μιας κοινωφελούς υπηρεσίας, που με όρους καταστατικού πρέπει να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, ενώ αφενός σε καμία περίπτωση δεν επιχειρείται ιδιωτικοποίηση και αφετέρου το συστατικό ΦΕΚ της Επιχείρησης ορίζει «ότι εφόσον η δραστηριότητα της Επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι εφικτή μετά από απόφαση του ΔΣ της η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών».

Επίσης περιέχει δύο ακόμη ψευδείς αναφορές:

1. Αναφέρει ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε τον προϋπολογισμό των 279 εκατ. € της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σε 97 εκατ. €. Ψεύδος, που αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Ο προϋπολογισμός της δράσης παρέμεινε 279 εκατ. €, απλά τα 97 εξ αυτών (35% του συνολικού προϋπολογισμού) διατέθηκαν στα ΚΔΑΠ και τα υπόλοιπα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

2. Αναφέρει ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση προς την Κυβέρνηση, ενώ απέστειλα τόσο επιστολή προς την Υφυπουργό Εργασίας, όσο και προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, σε απόλυτη συμφωνία με τον Δήμαρχο, τις οποίες μάλιστα κοινοποίησα στο ΔΣ.

Τέλος κάνει λόγο για μεθοδεύσεις, που μετατρέπουν μια δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική και αποσιωπά το γεγονός ότι η εισήγηση περί αντιτίμου αποσύρθηκε προς το παρόν μετά από γόνιμο διάλογο και δική μου προσωπική παρέμβαση και όχι μετά από πιέσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Το να παραφράζεται και να παραποιείται με τη συνήθη ξύλινη αντιπολιτευτική γλώσσα το δημοκρατικό ήθος, η ακεραιότητα, η τόλμη και τα αντανακλαστικά ανθρώπων που θέλουν να ασκήσουν μία έντιμη και καθαρή πολιτική συναίνεσης και ομόφωνων αποφάσεων, αποτελεί μόνο στείρα και κακόπιστη αντιπολιτευτική τακτική.

Κυρίες και κύριοι του «Θεσσαλονίκη Μαζί», έχει και η αντιπολίτευση τα όρια της!!!

 

Ιωάννα Κοσμοπούλου

Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης