2188 3

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. σεβόμενη την προσφορά, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των απασχολούμενων στις δομές της και τηρώντας τη δέσμευση ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λειτουργήσουν τα Κ.Δ.Α.Π. της με πλήρη δυναμικότητα, ανανέωσε με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 25/8/2020 τις 46 συμβάσεις εργαζομένων της, από 1/9/2020 μέχρι τις 31/8/2021.