Unnamed File 2

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής της Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. κ.Ι.Κοσμοπούλου προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ.Δ.Παπαστεργίου με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ.Ι.Καϊτετζίδη με θέμα την πρόσθετη χρηματοδότηση δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ):

“Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να θέσω σε γνώση σας κάποια στοιχεία που αφορούν στη μείωση των δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher) στα ΚΔΑΠ ανά την χώρα στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και τις δυσάρεστες συνέπειες που επέφερε τόσο στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της χώρας, όσο και στις δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), των οποίων προΐσταμαι. Φέτος υποβλήθηκαν 229.600 αιτήσεις για θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, έναντι 172.197 πέρυσι. Οι 127.476 εξ αυτών (55% του συνόλου), έναντι περίπου 67.000 πέρυσι, αφορούσαν στα ΚΔΑΠ. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο, από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός παρέμεινε ίδιος με το 2019 (279 εκατ. €), πολλές μητέρες -παρότι πληρούσαν τα κριτήρια- να μην λάβουν voucher και κατά συνέπεια χιλιάδες παιδιά να μείνουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και κυρίως ΚΔΑΠ. Επιπροσθέτως η χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ μόνο με 35% του συνολικού προϋπολογισμού (δηλαδή 97 εκατ. €), ενώ οι αιτήσεις για ΚΔΑΠ κάλυπταν όπως προαναφέρθηκε το 55% του συνόλου, έφερε σε ακόμη πιο δυσμενή θέση τους δυνητικά ωφελούμενους των ΚΔΑΠ. Σήμερα δε ανακοινώθηκε ότι 15.000 δικαιούχοι που δεν είδαν τα ονόματά τους στους πίνακες των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία υποβολής αιτήσεων για επιπλέον θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη νέα διαδικασία, την επονομαζόμενη «Παράλληλο Πρόγραμμα», θα μπορούν να ενταχθούν μητέρες του Δημοσίου τομέα και όσες μητέρες του ιδιωτικού τομέα απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Σαφώς και δεν υποτιμούμε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ως πρώτη βαθμίδα στήριξης της εργαζόμενης μητέρας. Αλλά η «ζήτηση» κατέδειξε ότι η ίδια επιτακτική ανάγκη υφίσταται και για την απογευματινή απασχόληση στα ΚΔΑΠ, τα οποία μάλιστα καλύπτουν και μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολοι είναι οι καιροί για την ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα για την εργαζόμενη μητέρα σήμερα, καθώς και την επιδείνωση της κατάστασης, την οποία επέφεραν τα μέτρα προστασίας διασποράς του covid-19. Άλλωστε αυτή η εικόνα αντανακλάται και στον αυξημένο αριθμό των φετινών αιτήσεων. Πέραν δε των εργαζόμενων μητέρων, η μείωση των χορηγούμενων voucher, δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη αναστάτωση και στους εργαζόμενους των δομών, οι οποίοι ενδεχομένως να αισθάνθηκαν ότι ίσως έρθουν αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας. Εσείς, με την μακρόχρονη εμπειρία σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είστε σε θέση να γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι οι καιροί είναι χαλεποί τόσο για τα οικονομικά των ΟΤΑ, όσο και των Νομικών τους Προσώπων. Για το λόγο αυτό σας ζητούμε να στηρίξετε το αίτημα όλων μας προς την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να επανεξετάσουν το θέμα της χρηματοδότησης της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση και με την δική σας παραίνεση θα “σκύψει” πάνω από το πρόβλημα, θα το εξετάσει στην πραγματική του διάσταση και θα δώσει λύση, όπως άλλωστε έκανε και πέρυσι. Συγκεκριμένα στις 4-9-2019 εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ 57382/6-6-2019 (ΦΕΚ 3390/Β τεύχος) για την επιπλέον χρηματοδότηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” με 9 εκατ. €, τα οποία βάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν όλοι οι αιτούντες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προσκλήσεις της ΕΕΤΑΑ. Και έτσι το 2019 από τις συνολικά 172.197 αιτήσεις παιδιών που υποβλήθηκαν, έλαβαν voucher και τα 154.947 παιδιά, για τα οποία είχαν υποβληθεί έγκυρες αιτήσεις. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης(ΚΕΔΗΘ) θα πράξει το καλύτερο δυνατό, ώστε να κρατήσει τις δομές της ζωντανές σε πλήρη δυναμικότητα, ακόμη κι αν χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος των δαπανών με ίδιους πόρους. Παρόλα αυτά, το ζητούμενο για τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης είναι η συνέχιση της στήριξής της και σε κρατικό επίπεδο. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ΚΕΔΗΘ αιτήθηκε προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, την πρόσθετη χρηματοδότηση δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είτε από πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έγινε και πέρυσι και σας παρακαλούμε να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις αυτό το αίτημα.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 

Δρ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης