2173 2

Καθησυχάζοντας τους γονείς, η ΚΕΔΗΘ ανακοινώνει ότι με εισήγηση της προέδρου, Δημοτικής Συμβούλου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Κοσμοπούλου, τιμώντας τον κοινωφελή της χαρακτήρα θα στηρίξει μέχρι τέλους την εργαζόμενη μητέρα.

Συγκεκριμένα μετά τον καθορισμό της ακριβούς διαδικασίας, η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης – όπως άλλωστε είχε συζητηθεί με ομόφωνη συναίνεση σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις επί νέας διοίκησης – θα αφορά στην αλλαγή του Κανονισμού, ώστε να γίνουν δεκτές αιτήσεις για φιλοξενία και χαμηλά τροφεία με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, οι δομές της ΚΕΔΗΘ θα λειτουργήσουν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους, η οποία μάλιστα αυξήθηκε με ενέργειες της διοίκησης, ακόμα και στην περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν με voucher.

Η πρόταση αυτή δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την προσπάθεια για αύξηση του αριθμού των voucher, που θα καταβάλει η διοίκηση της ΚΕΔΗΘ.

#ΜεΤηνΚΕΔΗΘ
#Δήμος_Θεσσαλονίκης