1 2

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                  YOUTH 4 YOUTH Policy Making

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη σειρά συναντήσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Youth 4 Youth policy making” χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία.

Στόχος του Έργου είναι η ενημέρωση των νέων ανθρώπων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην τοπική, εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων,  με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στη λήψη αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες νέοι ηλικίας 15-30 ετών,  θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές συζητήσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των νέων σχετικά με την πολιτική ζωή, την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής, τις ανάγκες που πρέπει να καλύπτει ένα κέντρο νεολαίας καθώς και την κατανόηση της σπουδαιότητας της συμβολής τους στη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν οι ίδιοι τις ανησυχίες τους, τις προτάσεις τους αλλά και τις καινοτόμες ιδέες τους για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις Ευρωεκλογές και το πολιτικό γίγνεσθαι.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Τοπικό Workshop 29/10/2018, 17.00-21.00 αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» Δημαρχείου Θεσσαλονίκης  

Διαδραστικός Διάλογος για τη δημιουργία Δικτύου Κέντρων 21/11/2018

Δομημένος Διάλογος 07/12/2018

Εθνική Συνάντηση 14/12/2018 – 15/12/2018

 

 

Προφίλ συμμετεχόντων:

  • Νέοι ηλικίας μεταξύ 15-30 ετών
  • Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

1 2

KEDITH RGB Custom 2