Select Page

Επαναπροκήρυξης της Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου.

Nov 19, 2021 | ΚΕΔΗΘ, Προκηρύξεις

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης προς υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 85/2021 (ΑΔΑ:Ω897ΟΛΩ0-ΩΞΣ) απόφασης  του ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., επαναπροκηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης ,να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να βρίσκεται απαραιτήτως σε ισόγειο χώρο, να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης, όλοι οι χώροι να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία να διαθέτουν επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, εξαερισμό, επαρκή θέρμανση, ψύξη και πυροπροστασία.

Επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές ακινήτων που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον όρο ότι το προσφερόμενο ακίνητο θα έχει επιφάνεια από 250 έως 350 τ.μ. και θα πληροί τους λοιπούς όρους της προκήρυξης.

Το κείμενο της προκήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 164, 1ος όροφος (τηλέφωνο 2311821722).

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην παραπάνω διεύθυνση  εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης δηλαδή από την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 (αμέσως επόμενη εργάσιμη από τη λήξη του εικοσαήμερου 11/12/2021), προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου»

A.Π. 2834

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Β53ΟΛΩ0-Τ9Ψ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑ (1)

Strengthening a Europe of solidarity in times of migration: TEMPLATE.

Strengthening a Europe of solidarity in times of migration: TEMPLATE.

The project « Strengthening a Europe of solidarity in times of crisis », Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns”, was a great joy and a privilege to be part of for the Community Enterprise of Thessaloniki. The project has carried out 5 events as follows: Venues of...