2311821722 info@kedith.gr
Select Page

Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη -Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes»

May 19, 2021 | Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ

Πρόσκληση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης – Κ.Ε.ΔΗ.Θ σας καλεί να συμμετάσχετε στην Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes» που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 25 Μαΐου μεταξύ 10.30-13.30.

Δεδομένου ότι το έργο φτάνει στο τέλος του με σημαντικά επιτεύγματα στις πόλεις-εταίρους, στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί η εμπειρία της Θεσσαλονίκης από τη συμμετοχή στο έργο με κυριότερο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κανονισμού για τους αστικούς κήπους της Θεσσαλονίκης με στόχο την ενδυνάμωση της κοινότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές στους τομείς της αστικής ανθεκτικότητας και αστικής γεωργίας.

Πρόγραμμα

10.00-10.30 Προσέλευση

10.30-11.00 Καλωσόρισμα – Επίσημοι Χαιρετισμοί

Ιωάννα Κοσμοπούλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης

Σωκράτης Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης

Ναταλία Βαρσάμη, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – Δημοτική Σύμβουλος

Μαρία Παπουτσή, Εκπρόσωπος του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT

11.00-11.15 Γιατί URBACT: Η εμπειρία από το δίκτυο μεταφοράς RU:RBAN

Κωνσταντίνος Καραμάρκος, Σύμβουλος Στρατηγικής, URBACT Lead Expert

11.15-11.30 RU:RBAN – Μεταφορά καλών πρακτικών για τη διαχείριση των αστικών κήπων από την κοινότητα

Όλια Παναγιωτοπούλου, Συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων νέων, Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

11.30-11.45 Ένας Κανονισμός Αστικών Κήπων για τη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενδυνάμωση της κοινότητας

Γιώργος Γκιουζέπας, Συντονιστής ULG, Περιβαλλοντολόγος, PhD

11.45-12.00 Περιβαλλοντικά διαδικτυακά εργαστήρια για παιδιά και γονείς στο πλαίσιο του έργου. Σύντομη αποτίμηση

Αργυρώ Σκίτσα, παιδαγωγός, υπευθ. εκπαιδευτικών δράσεων έργου, μέλος ομάδας έργου URBACT III RU:RBAN, Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

12.00-12.15 CityZen: Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας (Πρόγραμμα Interreg Europe)

Ιωάννης Σπάνδος, Project Manager, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

12.15-12.30 Food Corridors: Προώθηση τοπικών προϊόντων και τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης (Πρόγραμμα URBACT)

Σωτήρης Σερδένης, εξωτερικός συνεργάτης Δήμου Λαρισαίων

12.30-12.45 Η ατζέντα της ανθεκτικότητας σε δράσεις και έργα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση του έργου FOOD TRAILS (Πρόγραμμα Horizon 2020)

Στέλλα Ψαρροπούλου, Υπηρεσιακό Στέλεχος Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών προγραμμάτων, Γραφείο Ανθεκτικότητας | Project Manager Αστικού Παρατηρητηρίου

12.45-13.15 Αστικοί λαχανόκηποι της Θεσσαλονίκης – Παρουσίαση καλών πρακτικώ

Η ευχάριστη περιπέτεια του (λαχανο)Κήπου του 3ο Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας

Ελένη Αθανασιάδου, Δρ. Αρχιτέκτων Τοπίου – Γεωπόνος, ΕΔΙΠ Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου, IFLA – IFLA Europe Delegate

Από το πείραμα Kipos3 στον 1ο Αστικό Κήπο Γειτονιάς του Δ. Θεσσαλονίκης: Aποτίμηση μιας εμπειρίας στο πλαίσιο του έργου RU:RBAN

Ελευθερία Γαβριηλίδου Αρχιτέκτονας, MLA Αρχιτέκτονας Τοπίου, Πρωτοβουλία Kipos3,

Μέλος ομάδας έργου URBACT III RU:RBAN, Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ – Project Βιοκοφινάκι – Ένας αστικός λαχανόκηπος στο Ψ.Ν.Θ.

Μαρία Ιωακειμίδου – Ιδρυτικό Μέλος ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ

13.15-13.30 Συμπεράσματα – Συζήτηση.

Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη -Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes»

 

  • Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή εδώ. 

(σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπερσυνδέσμου αντιγράφετε τον εξής σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1TvPmcT0ttiXOu6ozyabDsAm9kedrLzuFKffmHXbKuIg/viewform?ts=609cf4cc&edit_requested=true )

  • Πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα φιλοξενηθεί η ημερίδα θα σταλούν σε κάθε συμμετέχοντα/ συμμετέχουσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει στη φόρμα εγγραφής του/ της.

Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη -Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes»

Το έργο RU:RBAN εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III. Το δίκτυο συντονίζεται τα τελευταία δύο χρόνια από την πόλη της Ρώμης, βασιζόμενη στην ορθή πρακτική του «Μοντέλου διαχείρισης των αστικών κήπων στη Ρώμη», προκειμένου να μεταφερθούν σε πόλεις της ΕΕ γεωγραφικά απομακρυσμένες, εμπειρίες και πρακτικές σε τρεις διασυνδεδεμένες θεματικές:

·         Ανάπτυξη ικανοτήτων για την οργάνωση αστικών κήπων,

·         Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας άτομα για τη διαχείριση αστικών κήπων (Gardeners) και

·         Διακυβέρνηση και κανονισμοί αστικών κήπων.

Στο δίκτυο συμμετέχουν έξι πόλεις της ΕΕ – Βίλνιους, Κάεν, Κρακοβία, Κορούνια, Λούρες και Θεσσαλονίκη η οποία εκπροσωπείται από την Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη -Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes»

Διοργάνωση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη -Ημερίδα παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN «Resilient Urban Agriculture and Landscapes»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ από το EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη- ΚΕΔΗΘ “Θεσσαλονίκη: χίλιες όψεις, ΕΝΑ ΚΛΙΚ!”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ από το EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη- ΚΕΔΗΘ “Θεσσαλονίκη: χίλιες όψεις, ΕΝΑ ΚΛΙΚ!”

ΤΙ; Μια πόλη γεμάτη νέους, με ένα παρελθόν μωσαϊκό και σημάδια διαφορετικών πολιτισμών, η Θεσσαλονίκη απλώνεται από το Θερμαϊκό μέχρι τον Κέδρινο Λόφο και προσκαλεί φωτογράφους, ερασιτέχνες και μη, να αιχμαλωτίσουν τη μαγεία της σε ένα κλικ. To Κέντρο Ευρωπαϊκής...

ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: Το μήνυμα της Προέδρου της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρας Ακριτίδου.

ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: Το μήνυμα της Προέδρου της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρας Ακριτίδου.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης με γνώμονα τον κοινωνικό της ρόλο και τον κοινωφελή της χαρακτήρα και την τρέχουσα χρονική περίοδο, έχοντας αίσθημα ευθύνης προς εξυπηρέτηση του θεσμού της οικογένειας, ανακοινώνει ότι όσες...